Pakiet

Mały

180zł

/ 2 Wizyty

 Pierwsza wizyta
 Wizyta kontrolna
Wizyta kontrolna – podtrzymująca osiągnięty efekt
Wizyta kontrolna – motywująca

Pakiet

Średni

260zł

/ 3 Wizyty

 Pierwsza wizyta
 Wizyta kontrolna
Wizyta kontrolna – podtrzymująca osiągnięty efekt
Wizyta kontrolna – motywująca

Pakiet

Duży

320zł

/ 4 Wizyty

 Pierwsza Wizyta
 Wizyta kontrolna
Wizyta kontrolna – podtrzymująca osiągnięty efekt
Wizyta kontrolna – motywująca

Pierwsza wizyta?

Trwa z reguły około od 1 do 1,5 godziny. W ramach wizyty jest przeprowadzany dokładny wywiad medyczny, dlatego warto przygotować aktualne wyniki badań (morfologia, mocz, glukoza, pełny lipidogram i TSH) oraz listę zażywanych leków i suplementów diety. W ramach wizyty jest przeprowadzany także wywiad żywieniowy w oparciu o wcześniej uzupełniony dzienniczek żywieniowy ( do pobrania??) oraz pomiary antropometryczne wraz z omówieniem wyników: analiza składu ciała w oparciu o pomiar bioimpedancji dokonywany na analizatorze InBody 170, pomiary obwodów dokonywane przy pomocy miarki antropometrycznej, pomiar wzrostu (wzrostomierz ultradźwiękowy). Możliwy jest także pomiar grubości fałdów skórno – tłuszczowych przy użyciu fałdomierza Harpenden. Na podstawie powyższych informacji są przygotowywane zalecenia żywieniowe lub jadłospis.

Wizyta Kontrolna?

Wizyta ma na celu sprawdzenie efektów wprowadzonych zmian żywieniowych. W ramach tej wizyty zostaną wykonane pomiary antropometryczne przy użyciu analizatora InBody 170 i taśmy antropometrycznej. Zostaną także sprawdzone zalecenia lub jadłospis pod kątem ich realizacji.

Wizyta kontrolna - podtrzymująca osiągnięty efekt?

Wizyta ma na celu dalsze sprawdzenie efektów wprowadzonych zmian, a także utrwalenie nowych nawyków żywieniowych. W ramach wizyty zostaną wykonane pomiary antropometryczne przy użyciu analizatora InBody 170 oraz taśmy antropometrycznej.

Trzecia wizyta kontrolna - motywująca?

Wizyta ma na celu dalsze sprawdzenie efektów wprowadzonych zmian, a także utrwalenie nowych nawyków żywieniowych. W ramach wizyty zostaną wykonane pomiary antropometryczne przy użyciu analizatora InBody 170 oraz taśmy antropometrycznej. Nastąpi także ocena sposobu żywienia i dzienniczka żywieniowego i zostanie ustalony plan dietetyczny, który pozwoli utrzymać osiągnięte efekty i utrwalić dobrych nawyków żywieniowych.

Wizyta Rodzina?

Wizyta trwa około 2 godzin i jest to wizyta z jednoczesnym udziałem 2 osób (pary). W ramach takiej wizyty zostaną przeprowadzone 2 wywiady medyczne (warto przygotować aktualne wyniki badań takich jak: morfologia, mocz, glukoza, pełny lipidogram i TSH, listę zażywanych leków i suplementów diety), 2 wywiady żywieniowe, na które dobrze jest wcześniej przygotować dzienniczek żywieniowy (do pobrania wraz z instrukcją dotyczącą wypełnienia). Następnie zostaną wykonane pomiary antropometryczne wraz z omówieniem, dla każdej osoby. Zostanie wykonana analiza składu ciała, metodą bioimpedancji, na analizatorze InBody 170, pomiary obwodów przy pomocy taśmy antropometrycznej, pomiary wzrostu przy użyciu wzrostomierza oraz w razie konieczności – pomiary fałdów skórno – tłuszczowych przy użyciu fałdomierza Harpenden. W oparciu o uzyskane informacje, zostaną przygotowane zalecenia żywieniowe dla 2 osób, dopasowane do ich stylu życia.

Pomiary Antropometryczne?

Analiza składu ciała w oparciu o pomiar bioimpedancji, przy użyciu analizatora InBody 170, pomiary grubości fałdów skórno – tłuszczowych przy użyciu fałdomierza Harpenden, pomiar wzrostu przy użyciu wzrostomierza ultradźwiękowego InKids, pomiar obwodów (obwód talii, obwód brzucha, obwód bioder) przy użyciu taśmy antropometrycznej wzrostomierza oraz taśmy antropometrycznej seca.

Wizyta online?

Obejmuje podobnie jak w przypadku wizyty u klienta, wywiad medyczny i żywieniowy (na podstawie uzupełnionego dzienniczka żywieniowego), nie dojdzie jednak do spotkania z klientem i dlatego klient we własnym zakresie, w warunkach domowych, dokona pomiaru wagi i obwodów. Na podstawie uzyskanych od klienta informacji zostaną przygotowane zalecenia i jadłospis 7 dniowy.

Jadłospis?

Lista posiłków przygotowana dla każdego dnia tygodnia (jadłospis na 7 dni). Do jadłospisu zostanie załączona lista zakupów oraz przepisy do każdego załączonego dania.

Pierwsza Wizyta

  • wywiad medyczny i żywieniowy
  • pomiary antropometryczne przy użyciu analizatora składu ciała/fałdomierza, wzrostomierza oraz taśmy antropometrycznej
  • obliczenie wskaźników BMI i WHR z interpretacją
  • analiza pomiarów w kontekście stanu zdrowia
  • zalecenia żywieniowe dopasowane do jego potrzeb i jadłospis na 7 dni

Wizyta Kontrolna

  • pomiary antropometryczne przy użyciu analizatora składu ciała/fałdomierza, wzrostomierza oraz taśmy antropometrycznej
  • obliczenie wskaźników BMI i WHR z interpretacją
  • ocena sposobu żywienia i dzienniczka żywieniowego, z ewentualną korektą w razie konieczności

Cennik Podstawowy

Cenny pojedynczych wizyt,

Pierwsza Wizyta

140zł

/ wizyte

Wizyta Kontrolna

100zł

/ wizyte

Wizyta Rodzina

160zł

/ 2 osoby w ramach 1 wizyty

Wizyta online
z jadłospisem na 7 dni

100zł

/ wizyte